Projectontwikkeling

We hebben een uitstekend netwerk ontwikkeld, waarin alle nodige takken van sport rondom vastgoed en projectontwikkeling vertegenwoordigd zijn. We zijn constant op zoek naar interessante en geschikte projecten met een zo hoog mogelijk rendement.

Zo wordt er, nog voor de aankoop van het vastgoed, scherp naar de verbouwingsmogelijkheden gekeken maar ook naar de (on)mogelijkheden met betrekking tot de benodigde vergunningen.

Door deze stappen van tevoren te zetten, hebben we de mogelijkheid projecten binnen te halen die anders moeilijk zijn te verwerven.

Dit gebeurt op basis van “No Cure? No Pay!”. Bij een geslaagde aankoop van een object, berekenen wij een beperkte vergoeding.

Onze visie & Missie

Het is onze visie geld om te zetten in een hoog rendement en de investeerder hierbij zoveel mogelijk te ontzorgen.

Het is onze missie om een hoge huuropbrengst te realiseren met zo laag mogelijke, stabiele en ook aanvaardbare exploitatiekosten.

Totale ontzorging en aandacht voor de klant staan hierbij centraal. Middels de intensieve samenwerking met vastgoedbedrijf Nico Gerrits Vastgoed kunnen wij dit waarborgen.

PROJECTONTWIKKELING

ONTWERP & BEGELEIDING

VASTGOEDBEHEER & EXPLOITATIE