,

Ondernemer, waar hebt u recht op?

De overheid heeft een pakket financiële regelingen opgetuigd om u als ondernemer te ondersteunen tijdens de coronacrisis. In dit artikel vindt u alle maatregelen in het kort en in begrijpelijke taal toegelicht. Waar kunt u als ondernemer mogelijk een beroep op doen? En hoe doet u dit? Een gecertificeerd financieel planner helpt u graag verder.

Wat is de Tozo?
Vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kunt u als zelfstandig ondernemer een beroep doen op de twee onderstaande voorzieningen. De Tozo kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend. De aanvraag moet worden ingediend bij de woongemeente van de ondernemer en kan met terugwerkende kracht tot en met 1 maart 2020.

  1. Inkomensondersteuning in de vorm van een gift die uw inkomen gedurende maximaal drie maanden aanvult tot het sociaal minimum. U hebt recht op deze inkomensondersteuning als u door de coronacrisis verwacht dat uw inkomen in de maanden maart, april en/of mei onder de bijstandsnorm uitkomt. Deze norm bedraagt momenteel ongeveer 1.500 euro netto per maand als u minimaal 21 jaar oud en gehuwd, geregistreerd partner of samenwonend bent. Voor alleenstaanden met of zonder kinderen is de bijstandsnorm 1.050 euro netto per maand. Is uw inkomen lager dan deze bijstandsnorm, dan wordt uw inkomen aangevuld tot maximaal deze bijstandsnorm.
  2. Een lening voor bedrijfskapitaal voor zelfstandig ondernemers met acute liquiditeitsproblemen door de coronacrisis. De lening bedraagt maximaal 10.157 euro tegen een rente van 2 procent per jaar. Nadat u de lening hebt aangevraagd, ontvangt u deze binnen een maand. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft u niet af te lossen op deze lening.

Waar staat TOGS voor?
TOGS staat voor Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19. Deze regeling is in het leven geroepen voor bedrijven die het meest geraakt worden door de coronacrisis. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan ontvangt u eenmalig 4.000 euro, belastingvrij en naar eigen inzicht te besteden. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze regeling? Via de website van de Rijksoverheid kunt u alle voorwaarden voor de TOGS vinden en een aanvraag doen voor het bedrag van 4.000 euro.

Wat houdt de NOW in?
De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is er voor werkgevers die door de coronacrisis voor de maanden maart, april en mei 2020 een omzetdaling voorzien van minimaal 20 procent. Bent u zo’n werkgever, dan kunt u bij het UWV een aanvraag indienen voor een gedeeltelijke tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Op deze manier wordt u financieel geholpen om het loon van al uw medewerkers te blijven doorbetalen.

Wat verandert er inzake de borgstelling voor mkb-kredieten?
Als u mkb-ondernemer bent, dan kunt u met de Borgstelling mkb-kredieten (BMKB) een borgstelling krijgen voor een gedeelte van een krediet. Als gevolg van de coronacrisis is de BMKB tijdelijk verruimd. Zo mag uw bedrijf de BMKB gebruiken voor een overbruggingskrediet of om het bedrag aan rekeningcourantkrediet te verhogen. Ook is het borgstellingskrediet verhoogd van 50 naar 75 procent en is de premie voor de BMKB verlaagd van 3,9 naar 2 procent. Alle verruimingen en voorwaarden vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Hoe zit het met belastinguitstel?
U kunt tot minimaal 19 juni 2020 in aanmerking komen voor belastinguitstel als u als ondernemer in de problemen bent gekomen door de coronacrisis. Via het sturen van een uitstelverzoek aan de Belastingdienst kunt u uitstel krijgen voor de bestaande belastingschuld, maar ook voor de schulden die er in de drie komende maanden bijkomen. Wel belangrijk is dat u op tijd aangifte blijft doen en dat u pas uitstel van betaling aanvraagt nadat u een (naheffings)aanslag van de Belastingdienst hebt ontvangen.

Wilt u meer weten over de overheidsmaatregelen waarop u een beroep kunt doen tijdens deze coronacrisis? Neem dan contact op met een gecertificeerd financieel planner.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *